SHB báo lãi 1.164 tỷ đồng trong 2016

VietTimes -- Ngân hàng SHB vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016. Theo đó, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của SHB đều đạt tăng trưởng tốt so với năm 2015 và hoàn thành kế hoạch đề ra.
SHB báo lãi 1.164 tỷ đồng trong 2016.
SHB báo lãi 1.164 tỷ đồng trong 2016.

Cụ thể, đến 31/12/2016, tổng tài sản của SHB đạt 234.786 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015, hoàn thành 101,2% kế hoạch. Vốn tự có của SHB đạt 16.370 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 11.197 tỷ đồng.

Tổng vốn huy động đạt 215.253 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 183.118 tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2015. Dư nợ cho vay đạt 162.370 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,87%.

Lợi nhuận trước trích lập dự phòng đạt gần 2.500 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2015, lợi nhuận trước thuế đạt 1.164 tỷ đồng.

Các tỷ lệ an toàn hoạt động của SHB luôn đạt và vượt so với tiêu chuẩn của NHNN, tỷ lệ an toàn vốn đạt 13% (quy định của NHNN tối thiểu 9%), tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn đạt 31% (quy định của NHNN tối đa 50%).

“Trong hoạt động tín dụng, SHB tiếp tục ưu tiên tập trung cho vay các ngành nghề ít rủi ro, các ngành nghề được Chính phủ và NHNN khuyến khích phát triển như cho vay sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, chế biến, chế tạo, nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao…. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của SHB luôn đạt hiệu quả cao mà vẫn đảm bảo an toàn và nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ”, đại diện SHB chia sẻ.

Bên cạnh việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh, SHB cũng hoàn thành các mục tiêu lớn đặt ra trong năm 2016 như: khai trương ngân hàng con tại Lào và Campuchia, hoàn thành việc nhận sáp nhập Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh, SHB tiếp tục đứng vững trong danh sách Top 500 ngân hàng lớn mạnh nhất Châu Á./.