Seaprodex Saigon: Đại cổ đông Nguyễn Nhân Kiệt vừa bán thêm 4 triệu cổ phiếu SSN

VietTimes -- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin cho biết, ông Nguyễn Nhân Kiệt – cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (Seaprodex Saigon; Mã chứng khoán: SSN) –  vừa thoái một phần vốn.

Quá nửa vốn cổ phần của Seaprodex Saigon từng đứng tên ông Nguyễn Nhân Kiệt. (Ảnh: Internet)

Quá nửa vốn cổ phần của Seaprodex Saigon từng đứng tên ông Nguyễn Nhân Kiệt. (Ảnh: Internet)

Theo công bố này, trong giai đoạn từ 18/05 – 13/06/2017, ông Kiệt đã bán ra tổng cộng 4.000.000 cổ phiếu SSN, qua đó giảm quy mô sở hữu tại Seaprodex Saigon từ 18.230.000 cổ phiếu (tỷ lệ 46,04%) về còn 14.230.000 cổ phiếu (tỷ lệ 35,93%).

Tuy vậy, so với số liệu đăng ký trước đó, thì quy mô thoái nêu trên vẫn là thấp hơn kế hoạch. Trong văn bản gửi tới HNX vào trung tuần tháng 5/2017, ông Kiệt – khi đó đang là Phó Tổng Giám đốc Seaprodex Saigon - đã đăng ký bán ra 6.200.000 cổ phiếu SSN, nhằm mục đích “sử dụng cho nhu cầu tài chính cá nhân”.

Chưa rõ ông Kiệt đã thoái 4.000.000 cổ phiếu SSN nêu trên theo phương thức nào và đâu là bên đã thực hiện mua vào. Chỉ biết, khi thông báo tới HNX vào trước đó, cổ đông này đã đăng ký bán 6.200.000 cổ phiếu SSN bằng phương thức “giao dịch và thỏa thuận”.

Liên quan đến ông Nguyễn Nhân Kiệt, ngày 26/05/2017, Hội đồng quản trị Seaprodex Saigon đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-SeaSG/2017 để miễn nhiệm chức doanh Phó Tổng Giám đốc của ông Kiệt tại công ty. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và ông Kiệt có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc liên quan cho Tổng Giám đốc SSN trước ngày 26/05/2017. Có nghĩa, cổ đông lớn nhất của SSN không còn đảm nhận bất kỳ cương vị gì trong ban quản trị hay ban điều hành công ty.

Nên biết rằng, về mặt sở hữu, ông Nguyễn Nhân Kiệt từng là người chi phối tới 51,01% cổ phần Seaprodex Saigon – lớn hơn bất kể cổ đông nào khác. Chính ông Kiệt là nhà đầu tư đã nhận phân phối 22.200.000 cổ phiếu SSN trong đợt phát hành hành riêng lẻ 30.000.000 cổ phiếu SSN, diễn ra vào tháng 10/2015. Lưu ý, đây cũng là đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử hoạt động của SSN (tăng từ 96 tỷ đồng lên thành 396 tỷ đồng).

Nhưng thực ra, về mặt bản chất, ông Kiệt chỉ là người được lựa chọn để “đứng tên” cho lô cổ phần trên.

Chủ thực sự của nó lại là Công ty cổ phần Đầu tư Thanh Niên Sài Gòn. Điều này được chính Seaprodex Saigon xác tín trong một báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Văn bản này viết ông Nguyễn Nhân Kiệt là “người đại diện sở hữu cổ phần và thực hiện thủ tục cho CTCP Đầu tư Thanh Niên Sài Gòn theo công văn số 04/CV-TNSG/2015”.

Về Công ty cổ phần Đầu tư Thanh Niên Sài Gòn, pháp nhân này được thành lập vào ngày 14/10/2014, có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trên cơ sở góp vốn của 4 cổ đông sáng lập là CTCP Thanh Niên (30%), ông Nguyễn Xuân Toàn (20%), ông Nguyễn Văn Liêm (30%), ông Vũ Cao Trung (20%).

Trong đó, ông Nguyễn Văn Liêm - như VietTimes từng đề cập - là người sáng nghiệp và đang đảm nhận cương vị Chủ tịch HĐQT CTCP Thanh Niên (ThanhNien Corp); Tại SSN, vị doanh nhân quê gốc Bình Định này từng có một thời gian đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, trước khi từ nhiệm vào tháng 06/2016. Cùng thời gian đó, ông Nguyễn Xuân Toàn – Phó Chủ tịch HĐQT ThanhNien Corp -  cũng từ nhiệm khỏi cơ cấu quản trị SSN. Ông Vũ Cao Trung, cổ đông sáng lập còn lại của Công ty cổ phần Đầu tư Thanh Niên Sài Gòn, chính là một trong các cá nhân được bầu thay thế hai ông Liêm và Toàn tham gia HĐQT SSN lúc đó. Từ ngày 08/02/2017, ông Trung chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT SSN, và ông vẫn giữ cương vị này cho đến hiện tại.

Trở lại với đợt tăng vốn lịch sử của SSN, bên cạnh trường hợp của ông Nguyễn Nhân Kiệt, bốn nhà đầu tư còn lại tham gia đợt tăng vốn này là: ông Nguyễn Trọng Trí (nhận phân phối 3.200.000 cổ phiếu), Trần Minh Tính (1.500.000 cổ phiếu), Vũ Đức Tâm (1.700.000 cổ phiếu), Nguyễn Thị Hằng (1.500.000 cổ phiếu), Nguyễn Khái Hưng (1.900.000 cổ phiếu). Được biết, giữa năm 2016, ThanhNien Corp từng sử dụng 8.300.000 cổ phiếu SSN của ông/bà Nguyễn Khái Hưng, Nguyễn Trọng Trí, Nguyễn Thị Hằng, Vũ Đức Tâm để làm tài sản bảo đảm tại PVcomBank. Số cổ phiếu này đúng bằng số cổ phiếu mà các nhà đầu tư này được SSN phân phối trong đợt phát hành riêng lẻ.

Theo tìm hiểu, cùng với những biến động liên tục tại cấu trúc thượng tầng Seaprodex Saigon, cơ cấu sở hữu của các cá nhân trên tại SSN cũng có nhiều thay đổi.

Cá nhân ông Nguyễn Nhân Kiệt - một người khá gần gũi với Chủ tịch ThanhNien Corp Nguyễn Văn Liêm và cũng là người đứng tên phần lớn cổ phần tại SSN - khởi đầu cho chiến lược thoái vốn tại Seaprodex Saigon bằng việc bán 1.970.000 cổ phiếu SSN vào tháng 12/2016.

Cách đây ít ngày, như vừa đề cập phía đầu bài viết, ông Kiệt đã thoái tiếp 4.000.000 cổ phiếu SSN.

Nhắc lại rằng, ông Nguyễn Nhân Kiệt chỉ là “người đại diện sở hữu cổ phần và thực hiện thủ tục cho CTCP Đầu tư Thanh Niên Sài Gòn” tại Seaprodex Saigon./.