Sẽ thanh tra môi trường ngành dệt nhuộm, luyện thép trong năm 2017

VietTimes -- Theo công văn của Bộ TNMT gửi các địa phương về kế hoạch thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường, dự kiến trong năm 2017 sẽ tập trung vào các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm thuộc lĩnh vực dệt nhuộm, sản xuất thép.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Do đó, để đảm bảo việc thanh tra không chồng chéo, ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp, Bộ TNMT đề nghị các địa phương phối hợp rà soát và xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017.

Về cụ thể, Bộ sẽ tập trung thanh tra 3 nhóm đối tượng dự án. Bao gồm các dự án, cơ sở do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và một số cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc các lĩnh vực dệt nhuộm, sản xuất, chế biến và thuộc da, xi mạ, luyện kim và sản xuất thép, nhiệt điện, khai thác và chế biến khoáng sản, giấy và bột giấy, tinh bột sắn, sản xuất và chế biến cao su, chế biến thực phẩm, mía đường, hóa chất; Các đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200m3/ngày đêm trở lên.

NGoài ra, Bộ TNMT đề nghị các địa phương giao sở TNMT chủ trì, phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường, các Sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện rà soát, thống kê các đối tượng có tính chất, loại hình hoạt động như nêu trên để ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, kế hoạch thanh tra môi trường của địa phương cần tránh trùng lặp, chồng chéo với các đối tượng do Bộ tiến hành thanh tra.