Sẽ công bố danh sách doanh nghiệp dẫn đầu thị trường TMĐT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đây là một trong những điểm mới trong các quy định liên quan đến hoạt động quản lý website thương mại điện tử có hiệu lực từ đầu tháng 3 tới đây.

Theo đó, mới đây Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 1/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Nội dung của Thông tư mới đã quy định chi tiết lại phương thức báo cáo của thương nhân, tổ chức đã đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Cụ thể: “Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử báo cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó bằng phương thức trực tuyến thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc dưới hình thức văn bản qua đường bưu điện”.

Có một số điểm mới trong các quy định liên quan đến hoạt động quản lý website thương mại điện tử có hiệu lực từ đầu tháng 3 tới đây.
Có một số điểm mới trong các quy định liên quan đến hoạt động quản lý website thương mại điện tử có hiệu lực từ đầu tháng 3 tới đây.

Bên cạnh đó, một trong những điểm mới của Thông tư 1/2022 là việc bổ sung thêm hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử.

Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ này phải công bố công khai trên trang chủ website và bao gồm quyền, nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ, phương thức, quy trình thực hiện hoạt động, trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ, các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử.

Ngoài ra, đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải có cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ và biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động.

Đáng chú ý khi Thông tư 1/2022 của Bộ Công Thương còn bổ sung thêm Điều 28a về việc công bố danh sách doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử.

Theo đó, trước ngày 15/3 hàng năm, Bộ Công Thương sẽ công bố nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường của năm trước đó.

Thông tin công bố bao gồm: Tên thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và tên website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử .

Những quy định mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/3/2022.

Theo Vietnamnet