Sau Grab, đến Uber bị "treo" thời hạn triển khai dịch vụ tại Đà Nẵng

VietTimes -- Sau Grab bị từ chối hoạt động tại Đà Nẵng, nay đến lượt Uber tiếp tục chưa được cấp phép triển khai thí điểm dù trang web của ứng dụng này đã thông tin triển khai ứng dụng.
Thông tin trên các trang mạng về việc Uber triển khai ứng dụng kết nối hành khách tại Đà Nẵng
Thông tin trên các trang mạng về việc Uber triển khai ứng dụng kết nối hành khách tại Đà Nẵng
Trước thông tin trên trang web của Uber và một số trang mạng xã hội loan tin Uber Việt Nam đã thí điểm ứng dụng Uber tại Đà Nẵng. Ngày 2/8, lãnh đạo Sở GTVT TP.Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng chưa có chủ trương cho phép thí điểm triển khai ứng dụng Uber nhằm kết nối hành khách theo hợp đồng vận chuyển.
Lý do chưa cho thực hiện thí điểm triển khai ứng dụng và kết nối hoạt động vận tải hành khách của ứng dụng này là nhằm tránh những hệ quả tiêu cực, không kiểm soát được như tại các địa phương đang triển khai thí điểm.
Đồng thời trước khi quyết định cho phép hoạt động, cần có kết quả tổng kết 2 năm thực hiện thí điểm của ứng dụng này, cũng như hoàn thiện về quy phạm pháp luật về quản lý đối với hoạt động của loại hình vận tải này.
Bên cạnh đó, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật quy định đối với hoạt động này cũng như kết quả đánh giá thí điểm tại các TP khác, Sở GTVT TP Đà Nẵng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP chỉ đạo, triển khai thực hiện theo quy định tại TP.Đà Nẵng.