Sản xuất kim loại, điện tử,... dẫn đầu tăng trưởng công nghiệp

Tính chung 8 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2016, nhưng cao hơn mức tăng 6,5% của 7 tháng năm nay. 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,8%, đóng góp 7,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,6%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 6,9%, làm giảm 1,5 điểm phần trăm mức tăng chung.

Một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 21,2%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 17,8%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 13,5%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 10,4%...

Trong 8 tháng năm nay, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Ti vi tăng 34,4%; sắt, thép thô tăng 26,7%; thép cán tăng 23,9%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 17,7%; phân urê tăng 17,3%...

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Hải Phòng tăng 20,6%; Thái Nguyên tăng 18,1%; Bắc Ninh tăng 14,1%...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7/2017 tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 7 tháng, chỉ số tiêu thụ toàn ngành chế biến, chế tạo tăng 9,5% so với 7 tháng năm 2016 (cùng kỳ năm trước tăng 8,1%), trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao: Sản xuất kim loại tăng 22,2%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 18,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 17,4%...

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 7 tháng năm 2017 là 65,3%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 131,1%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 82,3%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 77%; sản xuất xe có động cơ 76,4%; sản xuất, chế biến thực phẩm 75,2%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 ước tính tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 5%; ngành chế biến, chế tạo tăng 12,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,3%.