Sacombank báo lãi 2.078 tỉ đồng bán niên 2022, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,27%

VietTimes – Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sacombank đã xử lý hơn 12.000 tỉ đồng nợ xấy và tài sản tồn đọng, đưa tỷ lệ nợ xấu về mức 1,27% tại thời điểm cuối quý 2/2022.

Sacombank báo lãi 2.078 tỉ đồng nửa đầu năm 2022. Ảnh: Sacombank

Sacombank báo lãi 2.078 tỉ đồng nửa đầu năm 2022. Ảnh: Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – Mã CK: STB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.319 tỉ đồng, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Sacombank báo lãi trước thuế 2.908 tỉ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 55% kế hoạch năm.

Trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp, Sacombank báo lãi sau thuế 2.077,9 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2022, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý 2/2022, thu nhập lãi thuần của Sacombank đạt 2.602,2 tỉ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.740,5 tỉ đồng, tăng 85,9%. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 44% so với quý 2/2021, đạt 241,5 tỉ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư trong quý 2/2022 của Sacombank chỉ lãi 4,3 tỉ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 1.539,6 tỉ đồng, tăng 224% so với quý 2/2021.

Sacombank báo lãi 2.078 tỉ đồng bán niên 2022, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,27% ảnh 1

Kết quả kinh doanh trong quý 2 và lũy kế nửa đầu năm 2022 của Sacombank (Nguồn: BCTC)

Ở chiều hướng ngược lại, chi phí hoạt động của Sacombank trong quý 2/2022 ghi nhận ở mức 2.696,3 tỉ đồng, tăng 15,4% cùng kỳ năm trước. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ lên 2.203,7 tỉ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sacombank cho biết đã hoàn thành chỉ tiêu xử lý 21.576 tỉ đồng lãi dự thu còn tồn đọng thuộc Đề án tái cơ cấu. Đây sẽ là nguồn lực để Sacombank tăng tốc trong hoạt động kinh doanh.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Sacombank đạt 551,4 nghìn tỉ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng là 414,5 nghìn tỉ đồng, tăng 6,8% so với cuối năm 2021.

Đáng chú ý, công tác thu hồi, xử lý nợ xấu tiếp tục được Sacombank đẩy mạnh, với hơn 12.000 tỉ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng được xử lý. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý 2/2022 giảm về mức 1,27%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 138,3%.

Ở phía bên kia bảng cân đối, tại thời điểm cuối tháng 6/2022, tiền gửi của khách hàng tại Sacombank đạt 456,4 nghìn tỉ đồng, tăng 6,8% so với đầu năm và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt 103 nghìn tỷ đồng, chiếm 22,5% tổng tiền gửi./.