Rút giấy phép hoạt động Công ty đa cấp CVI LINK Việt Nam

VietTimes -- Bộ Công thương vừa có quyết định rút giấy phép và đề nghị  rút tiền ký quỹ đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên CVI LINK Việt Nam

Bảng hiệu của công ty CVI LINK Việt Nam

Bảng hiệu của công ty CVI LINK Việt Nam

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên CVI LINK Việt Nam có trụ sở chính tại số 256 Pasteur, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp này là Tân Diệp Ái. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 035/QLCT-GCN do Bộ Công thương cấp lần đầu ngày 26/3/2015.

Công ty này bị chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc từ ngày 12/2/2016. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương đăng tải thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên CVI LINK Việt Nam có quyền thông báo đến Bộ Công Thương về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên CVI LINK Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Bộ Công Thương sẽ ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.