Quyền bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Mobifone hội đủ yếu tố tiên phong chuyển đổi số

VietTimes -- Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá Mobifone là công ty hội đủ các yếu tố để tiên phong thực hiện việc chuyển đổi số tại Việt Nam. Mobifone có doanh số tương đương các nhà mạng khác, nhưng bộ máy tinh gọn bằng 1/10, với hơn 4000 nhân viên và có năng lực chuyên môn cao về CNTT. 

Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng vừa có cuộc làm việc với Công ty tư vấn chiến lược McKinsey toàn cầu do ông Rolando Balsinde, cố vấn cao cấp, làm trưởng đoàn. Tại cuộc làm việc, quyền Bộ trưởng đã lắng nghe đoàn trình bày những ý tưởng, những kế hoạch hợp tác và hỗ trợ Bộ TT&TT triển khai đề án chuyển đổi số quốc gia.

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Công ty tư vấn chiến lược McKinsey toàn cầu.
 Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Công ty tư vấn chiến lược McKinsey toàn cầu.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, McKinsey cho biết, dự kiến, ngày 2/10 tới công ty sẽ tổ chức buổi gặp gỡ, xúc tiến đầu tư tại Singapore. Ông Rolando Balsinde đã gửi lời mời Bộ TT&TT cử đại diện tham dự, gặp gỡ các tập đoàn, công ty lớn trong khu vực và thế giới để trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số cả trong khối Chính phủ và doanh nghiệp.

Nhận lời mời, quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Cục An toàn thông tin, Cục Tin học hóa và Tổng công ty Mobifone cử đại diện tham dự. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị của Bộ tham gia phải đặt tính hiệu quả, thiết thực lên hàng đầu.

quyền Bộ trưởng chỉ rõ, đoàn công tác phải gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm từ các tổ chức, tập đoàn lớn, có uy tín của khu vực và thế giới trong lĩnh vực chính phủ điện tử, chuyển đổi số, an toàn thông tin. Tiến hành nghiên cứu tham khảo Trung tâm năng lực số, Trung tâm điều hành dịch vụ số của Singapore cũng như gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số từ tập đoàn Singtel,…

Quyền Bộ trưởng cũng đề nghị phía McKinsey tư vấn về việc chuyển đổi số và đơn vị thực hiện trực tiếp sẽ là Tổng công ty Mobifone. Quyền Bộ trưởng phân tích: Mobifone là công ty hội đủ các yếu tố để tiên phong thực hiện việc chuyển đổi số tại Việt Nam. Theo phân tích của Quyền Bộ trưởng, với doanh số tương đương các nhà mạng khác, nhưng Mobifone lại có bộ máy tinh gọn bằng một phần mười, chỉ hơn 4000 nhân viên và có năng lực chuyên môn cao về CNTT. Nếu Mobifone thực hiện việc chuyển đổi số thành công, sẽ là bài học kinh nghiệm để các doanh nghiệp khác của Việt Nam học hỏi và thực hiện theo.

Về khối Chính phủ, quyền Bộ trưởng đề nghị McKinsey phối hợp chặt chẽ với Cục Tin học hóa để triển khai thí điểm chuyển đổi số trong phạm vi của Bộ Thông tin và Truyền thông, trước mắt với việc thành lập trung tâm phân tích dữ liệu quốc gia (National Data Analytics Center).

Ngoài ra, theo ý tưởng đề xuất từ phía McKinsey, quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo Cục Tin học hóa thực hiện ngay mô hình về chuyển đổi số (Digital Transformation Lab) gồm các nhóm đặc trách thực hiện tại Bộ TT&TT với sự tham gia của đại diện tất cả các thành phần xã hội có liên quan để triển khai các sáng kiến cụ thể về chuyển đổi số trong một khoảng thời gian nhất định.

Điểm đặc biệt của mô hình Lab này là có thể lấy ý kiến xã hội hóa, tận dụng trí tuệ tập thể trong việc tham gia xây dựng chính sách nhằm nâng cao tính hiệu quả, thiết thực của các sáng kiến chuyển đổi số. Mô hình này đã được triển khai thành công tại Malaysia.