Quy trình xả thải của Formosa Hà Tĩnh

Nước thải ở Công ty thép Formosa Hà Tĩnh đi qua các bể và trạm xử lý, rồi tới điểm đo chỉ tiêu chất lượng trước khi đổ ra biển. Tuy nhiên sự cố của hệ thống này đã dẫn đến thảm họa cá chết ở miền trung Việt Nam.

Đường ống xả thải ngầm của Formosa xuống biển đã được các ngư dân lặn xuống biển chụp, sau nghi vấn nhà máy này có liên quan đến việc cá chết hàng loạt.

Đường ống xả thải ngầm của Formosa xuống biển đã được các ngư dân lặn xuống biển chụp, sau nghi vấn nhà máy này có liên quan đến việc cá chết hàng loạt.

Quy trình xả thải của Formosa Hà Tĩnh ảnh 1
Quy trình xả thải của Formosa Hà Tĩnh ảnh 2

Theo VnE