Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư có người dưới 40 tuổi

Trao đổi với báo chí, ông Trần Lưu Hải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức TƯ cho biết, trong 22 trường hợp vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư có cả trường hợp dưới 40 tuổi.   Bởi chúng ta quy hoạch cho nhiệm kỳ này và cả nhiệm kỳ sau.

Ông Trần Lưu Hải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Anh: Công Khanh

Ông Trần Lưu Hải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Anh: Công Khanh

Vừa rồi T.Ư đã lựa chọn 22 người vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Vậy tiêu chí quy hoạch cán bộ thuộc diện trên có gì khác biệt so với các cấp thấp hơn không, thưa ông?

Giới thiệu vào Bộ Chính trị được chúng ta thực hiện rất chặt chẽ. Chuẩn bị không những cho nhiệm kỳ này mà cho những nhiệm kỳ tiếp theo, dài hơi.

Do đó, tiêu chuẩn đặt ra là người được giới thiệu phải kinh qua cán bộ cấp dưới; được rèn luyện, có tiêu chuẩn rõ ràng về đạo đức, tư tưởng, phẩm chất chính trị, năng lực công tác, được đào tạo, rèn luyện.

Những đồng chí được đưa vào quy hoạch, thì sẽ tiếp tục cho đi rèn luyện tại cơ sở, học hành.

Sau đó lại đưa về T.Ư để đến kỳ Đại hội chúng ta bổ sung dần. Chúng ta có nguồn cán bộ rất dồi dào.

Trong quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư có đồng chí nào ở độ tuổi dưới 40 không, thưa ông?

Có dưới 40 chứ. Bởi chúng ta quy hoạch không chỉ cho nhiệm kỳ này mà cho cả nhiệm kỳ sau.

Chúng ta đưa cán bộ vào đường ray này để họ rèn luyện, phấn đấu. Nếu họ thiếu kiến thức thì cho đi đào tạo.

Thiếu thực tế thì cho đi luân chuyển để họ trưởng thành. Luân chuyển rất bài bản, chặt chẽ công phu.

Ví dụ đồng chí cấp vụ trưởng ở trên này, nằm trong quy hoạch chức thứ trưởng, hoặc bộ trưởng thì có thể cho đi cơ sở làm phó chủ tịch, hoặc làm phó bí thư.

Đi ít nhất từ 3 đến 5 năm để rèn luyện thực tế. Sau đó cơ sở đánh giá tốt rồi thì mới đưa về T.Ư để tiếp tục giao nhiệm vụ. Cái này làm rất chặt chẽ.

Việc giám sát cán bộ nằm trong quy hoạch đi luân chuyển như thế nào, thưa ông?

Một đồng chí ở trên này trong quy hoạch sẽ là bộ trưởng, thứ trưởng chẳng hạn, sẽ được luân chuyển về địa phương làm phó chủ tịch tỉnh.

Khi đưa xuống rèn luyện thì cấp tỉnh họ sẽ giao việc, đánh giá, rồi đảng bộ, nhân dân ở đó cũng đánh giá.

Nếu xác nhận là hoàn thành tốt thì mới tiếp tục đưa vào quy hoạch, còn không sẽ rút về.

Thậm chí, có người trong quy hoạch khi đưa về cơ sở không phát triển được. Chứ đâu có phải ai được đưa đi luân chuyển cũng tiến bộ.

Ở Trung Quốc, người ta quy hoạch, rèn luyện cán bộ cấp cao từ nhiều kỳ đại hội trước, còn ở ta thì sao?

Ở mình cũng là như thế đấy. Vừa rồi là quy hoạch ở ba độ tuổi. Chuẩn bị từ xa.

Quy hoạch không chỉ cho nhiệm kỳ này mà cho những nhiệm kỳ sau nữa. Như một đồng chí vừa nói tránh việc “đốt đuốc đi tìm cán bộ ở mỗi kỳ đại hội”.

Mình chuẩn bị từ xa như thế sẽ có nguồn cán bộ để lựa chọn được cho tốt.

Ví dụ như bây giờ chúng ta chọn quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là khoảng gần 300 người rồi. Nay mai chúng ta sẽ chọn lọc trong số đó để đưa vào.

Như thế quy hoạch cán bộ càng nhiều thì chất lượng lựa chọn cán bộ để đưa vào lại càng cao.

Cảm ơn ông!

Theo: Soha