Quốc hội thông qua cơ chế, chính sách phát triển thí điểm riêng cho Tp.HCM

VietTimes – Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách để phát triển và tạo đột phá cho Tp.HCM đã được Quốc hội thông qua chiều 24/11 với 460 đại biểu tán thành trên 465 đại biểu tham gia bỏ phiếu. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 và thực hiện trong 5 năm.
Ảnh minh họa. Nguồn: hochiminhcity.gov.vn
Ảnh minh họa. Nguồn: hochiminhcity.gov.vn

Theo đó, các cơ chế, chính sách được áp dụng thí điểm riêng cho Tp. HCM tập trung trong các nội dung về việc tăng thêm quyền tự quyết cho thành phố một số vấn đề trước đây thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Cụ thể, các cơ chế đặc thù được thí điểm bao gồm thí điểm xây dựng và thực hiện chính sách thuế tài sản, thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất so với quy định của các sắc thuế hiện hành, trừ các chính sách thuế thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; phí, lệ phí chưa có trong danh mục kèm theo Luật Phí và Lệ phí...

Theo Nghị quyết, HĐND Tp.HCM được quyết định vấn đề sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp thành phố. Được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách và chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở tuân thủ quy định tại nghị quyết này.

Về cơ chế tài chính, thành phố được sử dụng số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu nói trên để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố, và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố.

Các cơ quan hành chính công lập của thành phố được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư để tăng chi đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở tuân thủ quy định của nghị quyết. Ngoài ra, thành phố được thực hiện cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý.

Nghị quyết cho phép ngân sách thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản Nhà nước gắn với tài sản trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của thành phố. Đồng thời, thành phố cũng được hưởng số thu ngân sách từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước do thành phố quản lý, từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do thành phố làm đại diện chủ sở hữu.

Về quản lý đất đai, HĐND thành phố được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên, nhưng phải đảm bảo diện tích đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ trong mỗi kỳ kế hoạch sử dụng đất. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích được thực hiện như quy định dưới 10 ha.