Quốc hội “chốt”: 90,7% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2020

VietTimes – Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 vừa được 87,37% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành sáng nay (11/11), số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh và tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7% so với chỉ tiêu tương ứng của năm 2019 là 88,1%.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Về cụ thể 12 chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 mà Quốc hội vừa thông qua như sau:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%; số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Quốc hội “chốt”: 90,7% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2020 ảnh 1

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Theo báo cáo năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố vào tháng 1/2019, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,5% dân số với trên 83,5 triệu người tham gia, vượt 3,3% so với chỉ tiêu đặt ra của năm 2018.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi.

Cùng với đó là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.