Quảng Nam: Yêu cầu chủ đầu tư dự án Cổng trời Đông Giang thực hiện kết luận thanh tra về đất đai

VietTimes – Tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm kết luận thanh tra về đất đai tại dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.

Dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang do Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (thuộc Tập đoàn FVG) làm chủ đầu tư tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, Quảng Nam

Dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang do Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (thuộc Tập đoàn FVG) làm chủ đầu tư tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, Quảng Nam

Sau khi Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam có kết luận thanh tra tại dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (chủ đầu tư) tập trung hoàn thành các thủ tục liên quan để triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của giai đoạn 1, đồng thời, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án để đưa vào hoạt động theo tiến độ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp phối hợp với UBND huyện Đông Giang hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích 22,14 ha đất còn lại (không tính diện tích 17,13 ha đất rừng tự nhiên và 0,07 ha đất di tích trong phạm vi dự án) để đầu tư xây dựng hoàn thành dự án, đảm bảo tiến độ quy định; quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả đối với diện tích đất được giao, cho thuê, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng và an ninh, trật tự tại địa phương; kịp thời phản ánh, kiến nghị trong quá trình sử dụng đất của đơn vị đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.

Riêng đối với diện tích đất rừng tự nhiên trong phạm vi dự án, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1026/UBND-KTN ngày 28/2/2019 về việc quản lý diện tích rừng tự nhiên trong khu vực dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang.

Quảng Nam: Yêu cầu chủ đầu tư dự án Cổng trời Đông Giang thực hiện kết luận thanh tra về đất đai ảnh 1

Một góc dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở NN&PT-NT,... theo dõi, đôn đốc Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đảm bảo tiến độ yêu cầu; hướng dẫn, giải quyết các thủ tục về đất đai và giám sát việc quản lý, sử dụng đúng quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên trong phạm vi dự án và trên địa bàn phụ trách; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Đông Giang chỉ đạo các đơn vị chức năng và UBND xã Mà Cooih hỗ trợ Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở phần diện tích còn lại của dự án; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất và giải quyết kiến nghị của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc sử dụng đất của chủ đầu tư theo đúng quy định; phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên (17,13 ha) nằm trong khu vực dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang theo đúng quy định.

Như VietTimes đã phản ánh, trong quá trình đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, chủ đầu tư đã xâm hại thô bạo danh thắng Hang Gợp bằng việc bê tông hoá dòng suối Bhơm Lom và thu hẹp dòng chảy tại đây gây phản cảm.

Đặc biệt, danh thắng Hang Gợp (còn gọi là Cổng Trời) bị thay đổi hiện trạng nghiêm trọng bằng những công trình nhân tạo đục đẽo trên thân danh thắng cùng con đường bê tông xuyên thẳng vào cảnh quan. Không những vậy, dòng suối Bhơm Lom còn bị đổi tên và hàng loạt công trình kiến trúc ngoại lai chia cắt...

Quảng Nam: Yêu cầu chủ đầu tư dự án Cổng trời Đông Giang thực hiện kết luận thanh tra về đất đai ảnh 2

Dòng suối Bhơm Lom bị bê tông hoá và lắp dựng nhiều công trình kiến trúc ngoại lai.

Dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang do Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (Tập đoàn FVG) làm chủ đầu tư. Dự án được thiết kế xây dựng nhiều hạng mục, trong đó có các hạng mục xây dựng công trình phục vụ lưu trú khoảng 100.000 khách/năm; tầng cao xây dựng từ 1 - 5 tầng... Trong quá trình triển khai, dự án đã vấp phải nhiều vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ rừng khiến dư luận quan ngại và Thủ tướng Chính phủ đã từng có chỉ đạo, yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra, làm rõ.