Quận ủy Thanh Khê (Đà Nẵng): Kỷ luật một tổ chức đảng và 46 đảng viên

VietTimes -- Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng và 46 đảng viên (khiển trách 37 trường hợp, cảnh cáo 6 trường hợp và khai trừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp).
Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng
Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng

Các cá nhân và tập thể trên có vi phạm chủ yếu về nguyên tắc sinh hoạt Đảng; công tác cán bộ; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm trong lĩnh vực tài chính; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình...

Vì thế, cấp ủy các cấp quận Thanh Khê đã kiểm tra 209 tổ chức đảng, 34 đảng viên là cấp ủy viên và cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; giám sát 98 tổ chức đảng, 15 đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý.

Cũng trong nhiệm kỳ này, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 5 tổ chức đảng, 10 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 4 đảng viên. Giải quyết tố cáo 3 đảng viên.