Phú Yên: Kỷ luật 2 tổ chức đảng và 116 đảng viên trong năm 2019

VietTimes – Năm 2019, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Phú Yên đã kiểm tra, giám sát đối với 577 tổ chức đảng, 158 đảng viên và tiến hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 116 đảng viên có sai phạm.
Trụ sở Ủy ban Kiểm tra tỉnh Phú Yên (ảnh minh họa LP)
Trụ sở Ủy ban Kiểm tra tỉnh Phú Yên (ảnh minh họa LP)

Cụ thể, trong năm 2019, cấp ủy các cấp tỉnh Phú Yên đã tiến hành kiểm tra 577 tổ chức đảng, 158 đảng viên; giám sát 561 tổ chức đảng, 109 đảng viên; kết luận 6 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 đảng viên, kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật.

Bên cạnh đó, trong năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng, 71 đảng viên (có 28 cấp ủy viên) và đã tiến hành thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 62 đảng viên. 

Đối với công tác giải quyết tố cáo, tiến hành kiểm tra đối với 23 đảng viên, phát hiện vi phạm phải thi hành kỷ luật 5 đảng viên. Đồng thời tiến hành giám sát đối với 176 tổ chức đảng, 55 đảng viên (có 34 cấp ủy viên)…

Qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật đối với 116 đảng viên bằng nhiều hình thức. Trong đó, khiển trách 64, cảnh cáo 33, cách chức 2, khai trừ ra khỏi Đảng 17 trường hợp. Đồng thời đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 6 đảng viên có sai phạm nghiêm trọng.