Phê duyệt danh sách Ủy viên, Trưởng các Tiểu ban và Ban Thư ký Asean Quốc gia 2020

VietTimes -- Với vai trò Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Asean 2020, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký phê duyệt danh sách Ủy viên Ủy ban quốc gia, Trưởng các Tiểu ban và Ban Thư ký Asean Quốc gia 2020.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo tại một cuộc họp của Ủy ban Asean Quốc gia 2020 (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo tại một cuộc họp của Ủy ban Asean Quốc gia 2020 (Ảnh: VGP)

Theo đó, trong số 24 Ủy viên Ủy ban quốc gia Asean 2020 sẽ có sự góp mặt của 17 Thứ trưởng các bộ và 7 lãnh đạo một số bộ, ngành cơ quan Trung ương khác. 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng phê duyệt danh sách Trưởng các Tiểu ban và Ban Thư ký Asean Quốc gia 2020. Cụ thể:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng làm Trưởng Tiểu ban Nội dung, Trưởng Tiểu ban Lễ tân và Trưởng Ban Thư ký.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành làm Trưởng Tiểu ban Vật chất - Hậu Cần.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng làm Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam làm Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế.

Các Trưởng Tiểu ban và Ban Thư ký Asean Quốc gia 2020 quyết định danh sách thành viên, quy chế hoạt động của các Tiểu ban và Ban Thư ký Asean Quốc gia.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch Asean năm 2020 của Việt Nam.

Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm kỳ Chủ tịch Asean 2020 của Việt Nam.

Đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc giải quyết những vấn đề liên quan; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ, vấn đề liên quan đến nhiệm kỳ Chủ tịch Asean 2020 của Việt Nam./.