Phân công chuẩn bị phiên họp thứ 15 của UBTVQH

VietTimes -- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải là các Bộ phải chuẩn bị báo cáo, tờ trình cho Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến từ ngày 11-13/10/2017)
Phiên họp thứ 12 của Quốc hội khóa XIV. Nguồn: Cổng TTĐT Quốc hội
Phiên họp thứ 12 của Quốc hội khóa XIV. Nguồn: Cổng TTĐT Quốc hội

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Tờ trình của Chính phủ về kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ của Dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018; phối hợp chuẩn bị cho ý kiến dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông (nếu có).