Phải ghi rõ phương án đền bù trong hợp đồng mở thẻ

VietTimes – Thủ tướng đã giao NHNN trước ngày 15/10 phải ban hành xong quy định yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán thể hiện rõ trong hợp đồng cung ứng dịch vụ nội dung về phương án đền bù đối với các trường hợp phát sinh rủi ro, sự cố trong hoạt động thanh toán

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, NHNN cũng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động thanh toán.

Đồng thời, có biện pháp khuyến khích, yêu cầu các ngân hàng đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn, an ninh các dịch vụ thanh toán; tuyên truyền sâu rộng, hướng dẫn cụ thể cho người dân về cách sử dụng các dịch vụ thanh toán an toàn, hạn chế rủi ro và phòng tránh tội phạm.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với NHNN đấu tranh, xử lý nghiêm, kịp thời theo qui định của pháp luật các hành vi vi phạm trong hoạt động thanh toán ảnh hưởng đến an toàn, an ninh của hệ thống thanh toán quốc gia và uy tín của hệ thống ngân hàng.

Trước đó, Thống đốc NHNN đã yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình, thủ tục, hồ sơ và hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức mình. Đồng thời tăng cường đào tạo nhận thức về an toàn, bảo mật cho cán bộ, nhân viên và khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Cụ thể, NHNN yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ không được bớt xén các công đoạn trong các quy trình nghiệp vụ. Khi có các rủi ro, gian lận xảy ra phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước và phối hợp với khách hàng, các cơ quan bảo vệ pháp luật và các đơn vị liên quan xử lý nhanh, chính xác, đúng quy định và sớm thông tin cho khách hàng; quyền lợi của người dân, của khách hàng phải được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật