Ông Trần Cẩm Tú làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay ông Trần Quốc Vượng

VietTimes -- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thay vào đó là ông Trần Cẩm Tú.
Ông Trần Cẩm Tú được bầu làm Chủ nhiệm UBKT TƯ
Ông Trần Cẩm Tú được bầu làm Chủ nhiệm UBKT TƯ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII thay ông Trần Quốc Vượng.

Ông Trần Cẩm Tú sinh 25/8/1961, quê xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Tú là Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng khóa X, Ủy viên BCH TƯ Đảng khóa XI, XII, được bầu làm Ủy viên Ban Bí thư tại Hội nghị 7.

Trước khi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Tú từng có thời gian công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, sau đó được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Vào tháng 8/2011, ông được điều động, phân công về làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Từ tháng 1/2015 ông được bầu lại làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.Tháng 1/2016, ông được bầu và phân công Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Cẩm Tú làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay ông Trần Quốc Vượng ảnh 1
ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đồng thời Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng bầu ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Phú Yên giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. 

Ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953 tại Thái Bình, ông được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 5/2006, và từng kinh qua các chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Ban Bí thư (thay ông Đinh Thế Huynh).