Ông Tập siết chặt “trị đảng, quản đảng“, chống tham nhũng

VietTimes -- Ông Tập Cận Bình muốn tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường siết chặt kỷ luật, tiếp tục duy trì trạng thái sức ép cao trong chống tham nhũng, tạo được cơ chế chống tham nhũng có hiệu quả.

Tổng bí thư Tập Cận Bình tại Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Tổng bí thư Tập Cận Bình tại Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Báo cáo do ông Tập Cận Bình trình tại Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định trạng thái mang tính áp đảo của cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Trung Quốc đã hình thành và được củng cố.

Sang ngày 19/10, tại cuộc thảo luận tổ với Đoàn đại biểu tỉnh Quý Châu, ông Tập Cận Bình đã truyền đi thông điệp rằng sau Đại hội XIX công tác chống tham nhũng sẽ vẫn duy trì trạng thái sức ép cao.

Theo tiết lộ của Phó bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Dương Hiểu Độ, từ Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, tổng cộng đã lập hồ sơ xử lý 440 cán bộ đảng viên cấp tỉnh, tập đoàn quân trở lên và cán bộ do Trung ương quản lý khác, trong đó có 43 Ủy viên Trung ương, Ủy viên Trung ương dự khuyết và 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra kỷ luật khóa 18.

Giáo sư Chu Cảnh Văn, Đại học nhân dân Trung Quốc cho rằng: "Thời đại Tập Cận Bình đã làm được rất nhiều việc mà trước đây không thể làm được cho dù có muốn làm".

Ngoài ra, cũng tại cuộc thảo luận tổ với đoàn tỉnh Quý Châu ngày 19/10, ông Tập Cận Bình còn nhấn mạnh: "Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới, đây là chỗ đứng lịch sử mới trong sự phát triển của Trung Quốc". "Làm tốt việc của Trung Quốc thì mấu chốt là ở Đảng".

Ông Tập cho rằng "trị Đảng" toàn diện và nghiêm minh không chỉ là yêu cầu căn bản đảm bảo cho Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền lâu dài, mà còn là "bảo đảm căn bản" cho thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa - tức là thực hiện "giấc mơ Trung Quốc".

Ông Tập Cận Bình tái khẳng định "trị Đảng" toàn diện và nghiêm minh được tiến hành lâu dài, không thể có tư tưởng được một chút là thả lỏng, nghỉ ngơi, không thể có tư tưởng đánh thắng một trận thì giải quyết được mọi thứ, không thể có tư tưởng có chút hiệu quả ban đầu thì chỉ tập trung vào "thu hoạch".

Ông tuyên bố phải "siết chặt hơn ốc vít" trong "quản Đảng, trị Đảng".