Ông Nguyễn Bắc Son bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011-2016

VietTimes – Sau khi bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) nhiệm kỳ 2011-2016, ông Nguyễn Bắc Son tiếp tục bị Thủ tướng xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011-2016.
Ông Nguyễn Bắc Son.
Ông Nguyễn Bắc Son.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son do những vi phạm khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, tại Quyết định số 1433/QĐ-TTg ngày 26/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Bắc Son do đã có những vi phạm khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ này.

Trước đó, ngày 06/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son tại Nghị quyết số 34-NQ/TW.

Theo Nghị quyết này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định "thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016"./.