Ông Lê Thái Sâm cho FLC vay 621 tỉ đồng

VietTimes – Ngoài các khoản vay ngân hàng và trái phiếu phát hành như thường lệ, báo cáo tài chính quý 2/2022 của FLC còn tiết lộ khoản vay ngắn hạn đối với ông Lê Thái Sâm - tân thành viên HĐQT.

FLC chịu lỗ 955 tỉ đồng từ Bamboo Airways

FLC chịu lỗ 955 tỉ đồng từ Bamboo Airways

Lỗ ròng nghìn tỉ

CTCP Tập đoàn FLC vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 576,1 tỉ đồng, giảm 65,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, với giá vốn hàng bán chỉ bằng 1/4 so với cùng kỳ, FLC báo lãi gộp 104 tỉ đồng, trong khi quý 2/2021 báo lỗ gần 149 tỉ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của FLC đạt 65,5 tỉ đồng, giảm 89,1% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính ở mức 148,6 tỉ đồng, giảm 24,3% so với quý 2/2021.

Ở chiều hướng ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của FLC tăng lần lượt 39,7% và 65,3% so với cùng kỳ năm trước, lên 46 tỉ đồng và 295 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong quý 2/2022, FLC còn phải chịu khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết lên tới 317,3 tỉ đồng.

Kết thúc quý 2/2022, FLC báo lỗ sau thuế 640,2 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 20,9 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế của FLC ở mức âm 1.105,6 tỉ đồng.

Ông Lê Thái Sâm cho FLC vay 621 tỉ đồng ảnh 1

Bamboo Airways lỗ nặng

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 giảm mạnh và đảo chiều từ lãi sang lỗ là do ảnh hưởng của khoản tăng lỗ 311,6 tỉ đồng từ mảng đầu tư hàng không.

Tại ngày 30/6/2022, khoản đầu tư của FLC tại CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) ghi nhận giá gốc đạt 4.015 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 21,7% vốn cổ phần.

Đáng chú ý, FLC đang chịu khoản lỗ lũy kế lên tới 958,3 tỉ đồng từ khoản đầu tư vào hãng bay này, tăng 453,4 tỉ đồng so với đầu năm và tăng 303,4 tỉ đồng so với thời điểm cuối quý 1/2022.

Ngoài ra, FLC còn phải trích lập dự phòng 134,4 tỉ đồng cho khoản đầu tư vào các mã cổ phiếu AMD, HAI và KLF (giá gốc là 174,1 tỉ đồng; giá trị hợp lý là 39,7 tỉ đồng).

Khoản vay hơn 600 tỉ từ ông Lê Thái Sâm

Tại thời điểm cuối quý 2/2022, tổng tài sản của FLC đạt 36.299,9 tỉ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 42,4%, đạt 15.406,9 tỉ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của FLC ở mức 27.569,9 tỉ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm. Trong đó, số dư người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 6.980,1 ti đồng, tăng 1.951,3 tỉ đồng so với đầu năm.

Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn của FLC là 5.126,5 tỉ đồng, chiếm 14,1% tổng nguồn vốn.

Đáng chú ý, ngoài các khoản vay ngân hàng và trái phiếu phát hành, báo cáo tài chính quý 2/2022 của FLC còn tiết lộ khoản vay ngắn hạn 621 tỉ đồng đối với ông Lê Thái Sâm - tân thành viên HĐQT FLC mới được bổ nhiệm từ ngày 2/7/2022.

Ông Lê Thái Sâm,như VietTimes từng phân tích, là một nhân vật còn bí ẩn nhưng rất đáng chú ý ở FLC./.