Nợ thuế năm 2017 không quá 5%

VietTimes -- Tổng cục Thuế vừa ra chỉ tiêu yêu cầu các Cục thuế giới hạn tiền nợ thuế đến ngày 31/12/2017 không được vượt quá 5% so với tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thông tin trên được Tổng cục thuế đưa ra trong văn bản số 353/TCT-QLN, căn cứ nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017 gửi các cục thuế địa phương.

Tuy nhiên, tổng số tiền thuế nợ để tính chỉ tiêu này không bao gồm các khoản: Tiền thuế nợ chờ xử lý (trường hợp đang thẩm định để xử lý: Miễn, giảm; gia hạn nộp thuế; xóa nợ; bù trừ hoàn; nộp dần tiền thuế nợ); Tiền thuế nợ khó thu (nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, bỏ địa chỉ kinh doanh, chờ giải thể, mất khả năng thanh toán, tiền thuế nợ đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế không thu hồi được);

Đặc biệt, số tiền trên không bao gồm tiền thuế nợ của các doanh nghiệp đóng tàu, các đơn vị thuộc tập đoàn Vinashin, Vinaline.

Bên cạnh chỉ tiêu đặt ra, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các Cục thuế phải đảm bảo thu trên 97% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và tiền thuế nợ trên 90 ngày (tính đến thời điểm 31/12/2016).

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế phải thu ít nhất 20% tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của các khoản thuế nợ kể trên.

Tổng Cục Thuế yêu cầu Cục trưởng các cục thuế căn cứ trên chỉ tiêu đã giao, chỉ đạo các phòng thuế rà soát, phân loại các khoản nợ thuế theo đúng hướng dẫn, thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

“Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thu tiền thuế nợ là một trong các nội dung để đánh giá và đề xuất thi đua khen thưởng đối với các đơn vị trong toàn ngành”, Tổng Cục thuế nhấn mạnh.