Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019

VietTimes -- Buổi lễ vinh danh các đơn vị và cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực chuyển đổi số do Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với VTV24 tổ chức đã thành công tốt đẹp. Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng trong buổi lễ này. 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 1
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 2
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 3
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 4
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 5
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 6
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 7
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 8
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 9
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 10
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 11
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 12
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 13
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 14
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 15
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 16
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 17
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 18
 
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 ảnh 19