Infographic Những công ty công nghệ hàng đầu châu Á lớn tới cỡ nào?

Những công ty công nghệ như Alibaba và Samsung đang góp phần tạo ra bộ mặt mới cho khu vực châu Á.

Theo Trí thức trẻ