Nhiều doanh nghiệp bối rối với quy định trả lương mới

Quy định mới về việc trả lương ngay trong tháng vừa được ban hành, đang khiến cho các doanh nghiệp bối rối trong việc thực hiện.
Nhiều doanh nghiệp bối rối với quy định trả lương mới

Nhiều doanh nghiệp cho biết: Quy định này chưa thực sự hợp lý vì trong cơ cấu tiền lương còn có tiền tăng ca, hoa hồng, phụ cấp năng suất... Số tiền này chỉ tính được sau khi người lao động hết ca làm việc của tháng. Trước khi đến bước trả lương cuối cùng còn phải qua nhiều khâu: như thống kê các tiêu chí, kiểm tra, phê duyệt rồi mới chốt được con số tiền lương cuối cùng.

Chính những điều trên khiến cho quy định mới về việc trả lương ngay trong tháng khó áp dụng, dù quy định này xuất phát từ mục đích bảo về quyền lợi của người lao động. Đặc biệt, quy định mới này gây bối rối đối với những đơn vị có số lượng công nhân lớn.

Đại diện Vụ Lao động tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp và đề nghị xem xét lại việc chỉ nên quy định trả lương không chậm quá 15 ngày, chứ không nên buộc trả lương ngay trong tháng.

Theo Bizlive