Nhiều bộ bị “nhắc” chậm văn bản tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập

VietTimes -- Do chưa kịp xây dựng văn bản đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Thủ tướng, nên mới đây Bộ Tài chính “nhắc” các bộ khác nhanh chóng khắc phục chậm trễ.
Trụ sở Bộ Tài chính
Trụ sở Bộ Tài chính

Theo ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã xây dựng trình ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Và ngay sau khi Nghị định được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 695/QĐ-TTg, yêu cầu trong quý III/2015 các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần trình Chính phủ ban hành các quy định cụ thể hóa Nghị định 16/NĐ-CP.

Tuy nhiên, ông Trường cho biết: “Nghị định 16 đến nay đã ban hành một năm rưỡi song quá trình triển khai Nghị định chậm so với lộ trình. Đáng lẽ trong quý 4 năm 2015, các bộ, ngành đã phải xây dựng xong dự thảo Nghị định chuyên ngành trình Chính phủ”.

Tính đến nay, hiện mới có 2 Nghị định được Chính phủ ký ban hành; còn lại 4 Nghị định đang trình Chính phủ trong lĩnh vực: Y tế; giáo dục đào tạo; dạy nghề; văn hoá thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Có 1 Nghị định đang lấy ý kiến các bộ, ngành lần 2. Ngoài ra, việc ban hành các quyết định về danh mục đơn vị sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước của từng bộ, cơ quan Trung ương cũng hoàn thành chưa đồng đều.

Ông Phạm Văn Trường kết luận, như vậy tiến độ các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao chậm so với thời gian yêu cầu theo Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ông yêu cầu, Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông cần ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực cụ thể: giáo dục đào tạo, y tế, dạy nghề, văn hóa thể thao và du lịch, thông tin truyền thông, khoa học và công nghệ.