Nhân viên không chứng chỉ, khách hàng không đủ tiền, CTCK Hải Phòng bị phạt nặng

VietTimes – Tổng mức phạt hành chính mà Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước áp dụng cho các sai phạm của CTCP Chứng khoán Hải Phòng lên tới 150 triệu đồng.
Trụ sở CTCP Chứng khoán Hải Phòng.
Trụ sở CTCP Chứng khoán Hải Phòng.

Ngày 15/12/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1402/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (24 Đường Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng).

Cụ thể: Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do bố trí một số cán bộ, nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

Nhấn mạnh rằng, trước khi đưa ra các mức phạt trên, UBCKNN đã xem xét đến tình tiết giảm nhẹ khi CTCK Hải Phòng đã khắc phục vi phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, trong tuần, UBCKNN cũng xử phạt hành chính hai đơn vị khác.

Theo đó, ngày 13/12/2016, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 1394/QĐ-XPVPHC, xử phạt CTCP Armephaco 40 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

Cùng ngày 13/12/2016, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 1393/QĐ-XPVPHC, xử CTCP Bảo hiểm Viễn Đông (địa chỉ: 80 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) 80 triệu đồng, vì đã có hành vi vi phạm hành chính:Thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không đăng ký với UBCKNN (CTCP Bảo hiểm Viễn Đông đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các cá nhân để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng nhưng không gửi hồ sơ đăng ký tới UBCKNN).