Người Việt có thể tự tạo mã địa chỉ bưu chính

Người Việt có thể tạo mã địa chỉ bưu chính Vpostcode để làm địa chỉ giao nhận hàng, dù không có số nhà hay tên đường.

Mã địa chỉ bưu chính Vpostcode sẽ gồm 12 ký tự, trong đó 5 ký tự đầu tiên là mã bưu chính quốc gia, 7 ký tự sau là mã vị trí trên bản đồ số. Mã vị trí được xây dựng bằng cách chia nhỏ bản đồ ra thành các ô lưới, với diện tích 3 x 3 mét, sau đó gắn mã định danh cho từng ô trong lưới.

Theo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), mã địa chỉ bưu chính được xác định theo vị trí tọa độ, không dựa vào địa dư hành chính, nên đảm bảo tính chính xác và ổn định cao. Những nơi không có địa chỉ cụ thể hoặc địa chỉ bị thay đổi, người dùng vẫn có thể tạo địa chỉ bưu chính từ định vị, giúp đơn giản hóa việc tìm kiếm địa chỉ trên bản đồ số.

Thay vì gửi địa chỉ, người dùng có thể gửi Vpostcode để đơn vị giao nhận nắm được vị trí.
Thay vì gửi địa chỉ, người dùng có thể gửi Vpostcode để đơn vị giao nhận nắm được vị trí.

Để tạo hoặc tra cứu mã địa chỉ bưu chính, người dùng truy cập https://vpostcode.vn/ hoặc tải ứng dụng trên smartphone. Nền tảng này có các chức năng: tra cứu tạo mã, định vị, chia sẻ mã địa chỉ, tìm đường, quản lý thông tin địa điểm.... Ngoài ra, còn cho phép cập nhật, bổ sung các thông tin dữ liệu địa chỉ. Đến ngày 7/5, đã có hơn 23 triệu địa chỉ trên toàn quốc đã được gán mã Vpostcode.

Một số chuyên gia nhận định, việc "số hóa" địa chỉ bằng mã bưu chính "sẽ tối ưu hóa việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa từ người gửi đến người nhận của các doanh nghiệp bưu chính, vận tải, logistics, thương mại điện tử". Tuy nhiên để làm được điều đó, mã Vpostcode cần được tích hợp sâu vào các nền tảng ứng dụng thuộc các lĩnh vực kể trên.

Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà nước sẽ sử dụng mã địa chỉ bưu chính hoặc tích hợp với các ứng dụng, phần mềm, nền tảng số để thực hiện các công tác quản lý đô thị, y tế, xã hội, dịch vụ công trực tuyến...

Theo VnExpress