Nghiên cứu phương án đưa Tổng Công ty Đường sắt về Bộ GTVT

Chưa đầy hai năm chuyển cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, VNR lại được đề nghị quay lại Bộ GTVT.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc điều chuyển Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) về trực thuộc Bộ GTVT.

Theo đó, vừa qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận được một số ý kiến của chuyên gia và đại biểu Quốc hội đề nghị điều chuyển VNR từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về trực thuộc Bộ GTVT, để nâng cao hiệu quả hoạt động và vận hành của công ty.

Trong quá trình thực hiện Luật Đường sắt và việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hoạt động của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam gặp nhiều khó khăn.
Trong quá trình thực hiện Luật Đường sắt và việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hoạt động của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

“Về vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá toàn diện những ưu, nhược điểm của đề xuất này. Đồng thời, báo cáo Thủ tướng phương án sắp xếp vào đầu tháng 3-2020”, Văn phòng Chính phủ thông tin.

Được biết, VNR là doanh nghiệp có nhiều nét đặc thù khi vừa tiến hành các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường sắt vừa được giao quản lý, khai thác sử dụng vốn, tài sản thuộc hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện nhiệm vụ bảo trì hệ thống đường sắt quốc gia trên cơ sở được Nhà nước giao dự toán chi ngân sách nhà nước.

Tháng 11-2018, VNR cùng năm tổng công ty thuộc Bộ GTVT được chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động của VNR gặp nhiều khó khăn khi không tiếp tục được giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước để thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

Ngoài ra, cơ chế giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt chưa rõ ràng; không được tiếp tục giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường sắt sử dụng vốn đầu tư công…

Theo PLO