Ngày mai sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 6, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX

VietTimes -- Thông tin từ HĐND TP Đà Nẵng, ngày mai (5/12), kỳ họp thứ 6, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra với nhiều nội dung quan trọng cần được giải quyết và thực hiện mục tiêu đặt ra cho năm 2018.
Ngày mai (5/12), kỳ họp thứ 6, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra với nhiều nội dung quan trọng cần được giải quyết và thực hiện mục tiêu đặt ra cho năm 2018.
Ngày mai (5/12), kỳ họp thứ 6, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra với nhiều nội dung quan trọng cần được giải quyết và thực hiện mục tiêu đặt ra cho năm 2018.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa sẽ có phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Kỳ họp.
Kỳ họp lần thứ 6 - kỳ họp cuối cùng của năm 2017 với nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 với nội dung được đưa ra tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 11 vừa diễn ra. Trong đó, nhiệm vụ thực hiện mục tiêu năm 2018 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” với 6 nhiệm vụ cụ thể được Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đưa ra kết luận tại Hội nghị.
Đặc biệt, tại Kỳ họp lần này, Thường trực HĐND TP sẽ trình bày tờ trình thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND TP năm 2018 về “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn TP Đà Nẵng” nhằm giám sát UBND TP và các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về hoạt động đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư, việc chấp hành các quy định, sử dụng vốn,… liên quan đến hoạt động đầu tư công trên địa bàn TP Đà Nẵng. 
Theo Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, sau kỳ họp thứ 4, HĐND TP đã tiếp nhận và chuyển 82 kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền UBND TP để UBND TP xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri. Trong đó, có nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp chế, quản lý đô thị và trật tự xã hội cần được giải quyết.
Kỳ họp sẽ tiếp tục xem xét chính sách không thu tiền giữ xe tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP; Thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và định hướng đến 2030, đảm bảo thực hiện tốt Chương trình “thành phố 4 an”; xem xét sửa đổi, bổ sung mức thu, đối tượng thu và sử dụng đối với một số phí, lệ phí trên địa bàn TP;...
Kỳ họp sẽ dành 1 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề nổi cộm trên địa bàn TP và các vấn đề cử tri quan tâm. Dự kiến Kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày mai (5/12) và kết thúc vào ngày 7/12.