Ngành TT&TT đã đạt được những thành tựu quan trọng sau 30 năm đổi mới

VietTimes -- 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, ngành TT&TT đã có những đóng góp xứng đáng, tác động tích cực đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành TT&TT đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và CNTT.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn dọc diễn văn tại Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn dọc diễn văn tại Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa

Sáng ngày 13/8/2016, Đoàn công tác của Bộ TT&TT do đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 

Trong không khí thiêng liêng tại Đền thờ Bác Hồ - ATK Định Hóa, Trung tâm của Thủ đô gió ngàn Chiến khu Việt Bắc năm xưa, Đoàn công tác của Bộ TT&TT - đại diện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TT&TT, “kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc".

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Nhà nước do dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới. Giúp việc cho Chính phủ lâm thời có 12 bộ, trong đó có Bộ TT&TT; Bộ Giao thông và Công chính tiền thân của Bộ TT&TT ngày nay. 

Bộ trưởng cho biết, Bộ TT&TT tổ chức Đoàn công tác về với Thủ đô kháng chiến, không chỉ để thêm yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc, mà còn để báo cáo với anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thành quả đã đạt được trong suốt 71 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành TT&TT.

Đặc biệt trong 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, ngành TT&TT đã có những đóng góp xứng đáng, tác động tích cực và hiệu quả đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành TT&TT đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và CNTT. Từ một ngành lạc hậu về kỹ thuật, thiếu thốn về cơ sở vật chất và nhiều hạn chế trong quản lý, kinh doanh; trải qua các giai đoạn phát triển, đến nay ngành TT&TT đã trở thành một ngành: vững về chính trị, mạnh về kinh tế; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới; có tốc độ phát triển cao cả về quy mô, doanh thu và thị trường; có tỷ trọng đóng góp cho ngân sách nhà nước lớn; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận là một trong những ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới và thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trồng cây lưu niệm tại khu di tích ATK Định Hóa

Với truyền thống “Nghĩa tình” của ngành, Bộ TT&TT luôn là những đơn vị đi đầu trong việc nỗ lực chung tay xây dựng cộng đồng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội, từ thiện, xoá đói giảm nghèo,... được ngành TT&TT  tập trung thực hiện song song với nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị từ nhiều năm qua. Các đơn vị thuộc Bộ TT&TT đã tổ chức tốt công tác chính sách xã hội và tham gia các hoạt động an sinh, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, trong đó có việc tìm kiếm, quy tập gần 3.000 hài cốt liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang của Ngành và nghĩa trang quê nhà.

"Lịch sử 71 năm xây dựng và phát triển của ngành TT&TT là lịch sử của những chiến công rất đáng tự hào của những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc ngày hôm nay. Chúng ta tri ân, khắc ghi những chiến công, sự hy sinh của các thế hệ cha anh ngành TT&TT và luôn tâm niệm kế thừa, sống và làm việc theo trang sử vàng truyền thống của dân tộc, của đất nước. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Bưu điện, Bưu chính, Viễn thông và CNTT với 10 chữ vàng “Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình”, ngành TT&TT Việt Nam kế thừa quá khứ, tiếp nối lịch sử, tiếp bước cha anh, không ngừng phát triển và trưởng thành, thực hiện thành công phương châm hành động “Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Hội nhập và Phát triển” trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước", Bộ trưởng khẳng định.