Ngành Thanh tra thu hồi gần 3.000 tỉ đồng trong năm 2015

Sáng nay (7/1), Thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp báo Quý IV tại Hà Nội. Tại buổi họp báo, người phát ngôn Thanh tra Chính phủ Lê Hồng Lĩnh đã công bố nhiều nội dung tổng kết năm 2015.
Thanh tra Chính phủ họp báo Quý IV
Thanh tra Chính phủ họp báo Quý IV

Theo đó,  toàn ngành đã triển khai 6.527 cuộc thanh tra hành chính và 243.661 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. 

Riêng về công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, toàn ngành đôn đốc 3.365 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi 2.825,5/4.845 tỷ đồng (đạt 58,3%); 7.141/10.038 ha đất (đạt 71%), đôn đốc xử lý 688 tập thể, 1.619 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 40 vụ, 133 đối tượng.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ: đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra đối với 30 kết luận thanh tra; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã thu hồi 2.266/3.411 tỷ đồng (đạt 66,4%), 6.404/8.856 ha đất (đạt 72,3%); thực hiện việc kiểm điểm, xử lý hành chính đối với 71 tập thể, 415 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 34 vụ, 103 đối tượng.

Bên cạnh đó, thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.335 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi 559,5/1.434 tỷ đồng (đạt 39%), 737/1.182 ha đất (đạt 62,4%); thực hiện xử lý hành chính đối với 617 tập thể, 1.204 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 06 vụ, 30 đối tượng. Một số địa phương thực hiện tốt công tác đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra như Hải Dương, Lào Cai, Yên Bái, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh…./.

Theo Hồng Chuyên/Infonet