Ngân sách bội chi 13,3 nghìn tỷ đồng trong tháng 1

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2015 ước đạt 81,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2014. 
Thu từ dầu thô giảm 12,6% so cùng kỳ năm 2014. Ảnh: TL
Thu từ dầu thô giảm 12,6% so cùng kỳ năm 2014. Ảnh: TL

Trong đó, thu nội địa ước đạt 62,1 nghìn tỷ đồng, bằng 9,7% dự toán, cao hơn yêu cầu tiến độ thu bình quân 1 tháng theo dự toán (khoảng 8,3%), tăng 10,9% so với tháng 1/2014. 

Bộ Tài chính đánh giá, hầu hết các khoản thu từ các hoạt động sản xuất - kinh doanh đều đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ năm 2014, trong đó thu từ kinh tế quốc doanh đạt 9,3% dự toán, tăng 18% so cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,2% dự toán, tăng 7,2% so cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 11,2% dự toán, tăng 6,8% so cùng kỳ. 

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng 6,9% dự toán, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2014. 

Tuy nhiên, giá một số mặt hàng xuất nhập khẩu có đóng góp số thu lớn cho NSNN giảm, đã tác động đến số thu NSNN trong kỳ, như: trị giá kim ngạch dầu thô xuất khẩu giảm 36,5%; xăng dầu nhập khẩu giảm 48,2%...

Trong khi đó, thu từ dầu thô ước đạt 7 nghìn tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán, giảm 12,6% so cùng kỳ năm 2014.

Theo Bộ Tài chính, giá dầu thô trên thị trường thế giới từ giữa tháng 12/2014 đến nay vẫn tiếp tục xu hướng giảm. Do có độ trễ trong thanh toán, giá dầu thô của Việt Nam trong kỳ bình quân đạt khoảng 60 USD/thùng, giảm 40 USD/thùng so với dự toán; sản lượng thanh toán ước đạt 1,22 triệu tấn, bằng 8,3% kế hoạch.   

Bộ Tài chính cho biết, trước diễn biến giá dầu giảm mạnh, Bộ Tài chính đã điều chỉnh kịp thời thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu hỏa từ 26-27% lên 35%; nhiên liệu diesel, dầu mazut từ 24-26% lên 30%.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho biết, chi NSNN tháng 1/2015 ước đạt 94,6 nghìn tỷ đồng, bằng 8,2% dự toán. Trong đó tập trung đảm bảo các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, chi trả nợ. 

Theo đó, bội chi NSNN tháng 1/2015 ước 13,3 nghìn tỷ đồng, bằng 5,9% dự toán, được bù đắp bằng nguồn vay trong nước và ngoài nước.

Theo Bizlive