Ngân hàng MB sẽ bầu HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2019 - 2024

VietTImes -- Sau khi lên kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã CK: MBB) tiếp tục công bố một số tiêu chuẩn, điều kiện và số lượng dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ảnh minh họa (Nguồn: MBB)
Ảnh minh họa (Nguồn: MBB)

Theo đó, HĐQT MBB nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến sẽ có sự tham gia của 11 thành viên. Trong đó, sẽ có sự tham gia của 1 thành viên độc lập, tối thiểu 50% số lượng thành viên đóng vai trò thành viên chuyên trách/thường trực. BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 của MBB sẽ có sự tham gia của 4 thành viên chuyên trách.

MBB cũng cho biết số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành Thành viên HĐQT, BKS phải phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của ngân hàng. Ứng cử viên được đề cử căn cứ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và điều lệ của MBB.

Đối với trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT sẽ đề cử ứng viên bổ sung, thay thế người đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Thời gian chốt danh sách cổ đông được quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến là ngày 4/3/2019. Đây cũng là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của MBB. Thời gian diễn ra cuộc họp dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20/4/2019 đến ngày 29/4/2019. 

Theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, HĐQT MBB ghi nhận sự tham gia của 11 nhân sự, bao gồm: Chủ tịch HĐQT, 3 Phó Chủ tịch và 7 Thành viên. Đa số các nhân sự này đều đã gắn bó nhiềm năm với MBB và được bầu đảm nhiệm chức vụ trong HĐQT kể từ tháng 4/2014.

Trong đó, ông Lê Hữu Đức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, đồng thời đảm nhiệm các cương vị tại Ủy ban Nhân sự, Hội đồng Xử lý rủi ro. Ông Nguyễn Văn Huệ đảm nhiệm vai trò là Thành viên HĐQT độc lập. Trong số 3 Phó Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã từ nhiệm vị trí kể từ ngày 31/7/2018.

Cũng trong năm 2018, HĐQT MBB đã thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai Chiến lược phát triển Ngân hàng MB giai đoạn 2017 - 2021 bên cạnh việc phát triển mô hình tổ chức phù hợp với chiến lược đã đề ra, đảm bảo vận hành hiện quả, đáp ứng được các nhu cầu thực tế hoạt động.

Như vậy, ban lãnh đạo MBB đã có những sự chuẩn bị cho những hướng đi mới trong tương lai và có thể sẽ được tiết lộ chi tiết hơn trong cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới./.