Nga xây dựng và sửa sang 10 sân bay Bắc Cực cho quân đội

Tại khu vực Bắc Cực, các đơn vị xây dựng đặc biệt của Nga (Spetsstroy) đang xây dựng và sửa sang lại 10 sân bay, "Izvestiya" dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng cho biết.
Nga xây dựng và sửa sang 10 sân bay Bắc Cực cho quân đội
Nga xây dựng và sửa sang 10 sân bay Bắc Cực cho quân đội

Dành cho các đơn vị quân đội và đơn vị đồn trú ở Bắc Cực, Siberia và Viễn Đông đang phát triển cơ sở hạ tầng cho hơn 20.000 binh sĩ, gia đình của họ và nhân viên dân sự làm việc tại các cơ sở của Bộ Quốc phòng.

Trong năm 2016, dự kiến sẽ cung cấp cho các đơn vị đồn trú quân sự từ xa hơn 100 tấn nguyên liệu để xây dựng khoảng 150 các đèn biển, hải đảo, căn cứ quân sự.