Năm 2017: Lương tăng trung bình 7,3%

VietTimes – Năm 2017, tiền lương cơ bản được tiếp cận theo nguyên tắc thị trường, mức tăng trung bình của lương tối thiểu vùng cho người lao động trong doanh nghiệp là 7,3%.
Năm 2017, tiền lương tối thiểu vùng sẽ tăng 7,3% - (Ảnh minh họa)
Năm 2017, tiền lương tối thiểu vùng sẽ tăng 7,3% - (Ảnh minh họa)

Chiều 7/9, tại cuộc họp của Ban chỉ đạoTrung Ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp ưu đãi người có công do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Phạm Minh Huân cho biết, tiền lương cơ bản sẽ được tiếp cận theo nguyên tắc thị trường. Các bên đã đồng thuận nhất trí tăng trung bình 7,3% lương cho người lao động trong doanh nghiệp vào năm 2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đề nghị Bộ LĐTB&XH hoàn tất việc lấy ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp về phương án mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 9 này.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTB&XH tiếp tục đánh giá mức lương tối thiểu, vì đời sống của người lao động, doanh nghiệp; nghiên cứu bổ sung, sửa đổi căn cứ mức xác định tiền lương tối thiểu vùng; tăng cường giải pháp cung cấp thông tin thị trường lao động để bảo đảm đồng thuận xã hội trong thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng hằng năm; tổ chức sơ kết 4 năm hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia, báo cáo Thủ tướng kiện toàn Hội đồng nhằm nâng cao chất lượng các khuyến nghị với Chính phủ; phối hợp với các bộ, ngành liên quan đánh giá tỷ lệ đóng, hưởng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, BHXH và nghiên cứu điều chỉnh mức đóng, hưởng cho phù hợp, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng còn chỉ đạo cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo là Bộ Nội vụ cần có kế hoạch triển khai xây dựng các Đề án quan trọng trình Trung ương cho ý kiến gồm: Đề án về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ công chức, lực lượng vũ trang; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Phó Thủ tướng cho rằng việc xây dựng các Đề án trên là nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo, bám sát Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ sớm thành lập Ban soạn thảo Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để tìm ra giải pháp đột phá trong đổi mới hoạt động

Đối với các hoạt động cải cách đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng Bộ Y tế thực hiện “có nét”, hiệu quả nhưng ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao và du lịch… vẫn chưa quyết liệt thực hiện. Lãnh đạo Chính phủ cho rằng Nghị quyết Đại hội Đảng XII cho phép đơn vị sự nghiệp công được hạch toán như doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để thực hiện tự chủ, đồng thời yêu cầu các bộ đẩy mạnh hơn nữa việc trao quyền tự chủ cả về biên chế, nhân sự, tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thu nhập cho viên chức, người lao động.