Năm 2015 chi phí sinh hoạt ở Lai Châu đắt nhất cả nước

Lai Châu và Hà Nội là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước trong năm 2015,trong đó Lai Châu là tỉnh có chỉ số giá sinh hoạt đắt nhất cả nước.
Năm 2015 chi phí sinh hoạt ở Lai Châu đắt nhất cả nước

Tổng cục thống kê vừa công bố báo cáo Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (viết tắt là SCOLI) phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá sinh hoạt giữa các vùng, địa phương trong một thời gian nhất định (thường là một năm).

Chỉ số SCOLI năm 2015 được tính cho 6 vùng, trong đó so sánh giá của 5 vùng so với vùng Đồng bằng sông Hồng; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tỉnh) trong đó so sánh giá của 62 tỉnh so với thành phố Hà Nội.

Kết quả năm 2015 cho thấy vùng Trung du và miền núi phía Bắc có chỉ số giá sinh hoạt đắt nhất cả nước, trong khi năm ngoái vị trí này thuộc về vùng Đông Nam Bộ. So với vùng Đồng bằng sông Hồng (bằng 100), chỉ số SCOLI của vùng Trung du và miền núi phía Bắc là 104,77%. Chỉ số giá SCOLI của vùng này cao hơn hầu hết ở các nhóm hàng là hàng may mặc, vật liệu xây dựng, giao thông và thiết bị đồ dùng gia đình… với mức giá bình quân cao hơn từ 3% đến 8%. Có hai nhóm hàng có chỉ số thấp hơn là giáo dục (91,10%) do được Nhà nước trợ giá và và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác (99,53%).

Nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá SCOLI của vùng Trung du và miền núi phía Bắc cao nhất cả nước là do: Đây là vùng núi cao rất nhiều hàng hóa không được sản xuất tại chỗ mà phải đưa từ miền xuôi lên, trong khi đó đường xá đi lại khó khăn, nên giá cước vận tải hàng hóa cao; Ngoài ra, hệ thống phân phối của vùng này rất phân tán, chi phí duy trì hệ thống phân phối cao, cùng với chi phí cho việc dự trữ hàng hóa trong kho bãi đã làm cho giá hàng hóa bị đẩy lên cao so với các vùng khác. Mặc dù Nhà nước đã có những chính sách trợ giá một số mặt hàng cơ bản như muối, giống cây trồng, dầu hỏa, thuốc chữa bệnh, giấy vở học sinh, phân bón, thuốc trừ sâu, than mỏ... tuy nhiên giá cả các hàng hóa khác phục vụ đời sống còn cao.

Lai Châu và Hà Nội là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước trong năm 2015,trong đó Lai Châu là tỉnh có chỉ số giá sinh hoạt đắt nhất cả nước. Các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Thành phố Hồ Chí Minh cũng là những địa phương có mức giá chung khá cao, vị trí “đắt đỏ” của các tỉnh này khá tương đồng với năm 2014.

10 tỉnh có chỉ số giá sinh hoạt đắt nhất cả nước 2015

Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 6 trong cả nước, do trong những năm gần đây Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình bình ổn giá nên giá các mặt hàng như lương thực, thực phẩm, may mặc, đồ uống thuốc lá của Thành phố không có mức tăng đột biến. Chỉ số giá SCOLI của Thành phố Hồ Chí Minh bằng 97,39% so với thành phố Hà Nội. Trong 11 nhóm hàng, Thành phố Hồ Chí Minh có 9 nhóm hàng có mức giá thấp hơn Thủ đô Hà Nội từ 1% đến 8%; có 2 nhóm hàng có mức giá cao hơn là Giao thông (100,8%) và Giáo dục là (115%).

15 tỉnh có chỉ số giá sinh hoạt thấp nhất cả nước 2015

Trà Vinh là tỉnh có chỉ số giá SCOLI thấp nhất cả nước, chỉ số giá SCOLI của Trà Vinh chỉ bằng 80,72% so với thành phố Hà Nội, Mức giá bình quân chung của Trà Vinh khá thấp, chỉ từ 73,77% đến 89% so với mức giá chung của Hà Nội, trong đó, nhóm thuốc và dịch vụ y tế thấp nhất bằng 73,77% so với mức giá bình quân của Hà Nội và thấp nhất trong cả nước. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (nhóm chiếm tỷ trọng cao nhất) cũng chỉ bằng 81,39% so với Hà Nội.

Thái Bình là tỉnh có mức giá thấp thứ hai sau Trà Vinh. Chỉ số giá SCOLI của Thái Bình bằng 81,61% so với Hà Nội. Mức giá bình quân các nhóm hàng của Thái Bình từ 75,89% đến 88,07% so với mức giá chung của Hà Nội trong đó giá gạo bình quân của Thái Bình bằng 80% giá gạo bình quân của Hà Nội; Giá các mặt hàng trong nhóm thực phẩm của tỉnh Thái Bình bằng 60% đến 90% so với mức giá bình quân chung cả nước.

Theo NDH