Mỹ chế kính hiển vi phẳng giúp phục hồi thị giác và thính giác

Các bác sỹ có thể khôi phục thính giác hoặc thị giác đã mất bằng cách tác động trực tiếp vào mắt hoặc tai nhưng tiến bộ mới nhất có thể thực hiện điều này bằng cách truyền trực tiếp thông tin đến não.
Kính hiển vi phẳng giúp phục hồi thị giác và thính giác
Kính hiển vi phẳng giúp phục hồi thị giác và thính giác

Theo Engadget, các nhà khoa học đã phát triển một kính hiển vi phẳng có tên là FlatScope. Nó được đặt lên não của bạn để theo dõi và kích hoạt tế bào thần kinh. Nó không chỉ nắm bắt được nhiều chi tiết hơn so với các đầu dò tín hiệu não hiện tại (nhóm nghiên cứu hi vọng nó sẽ nhìn thấy 1 triệu tế bào thần kinh) mà còn giúp làm rõ các tín hiệu đầu vào.

FlatScope là một phần sáng kiến của DARPA (Cục Nghiên cứu Dự án Quốc phòng Cấp cao của Mỹ) để tạo ra một giao diện thần kinh có độ phân giải cao. Nếu hoàn thiện, công nghệ này có thể giải thích hoạt động của các tế bào thần kinh một cách nhanh chóng, từ đó có thể gửi dữ liệu nghe nhìn đến não nhằm giúp bệnh nhân phục hồi thính giác và thị giác đã bị mất. FlatScope hiện chỉ mới ở dưới dạng nguyên mẫu thử nghiệm và cần có thêm thời gian để được phát triển hoàn thiện.

Theo Tạp chí Diễn đàn đầu tư
http://vnreview.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/-/view_content/content/2218442/my-che-kinh-hien-vi-phang-giup-phuc-hoi-thi-giac-va-thinh-giac