Lương phó viện trưởng viện kiểm sát cao hơn phó thủ tướng?

Với lý do hoạt động đặc thù của cơ quan tư pháp, Viện KSND tối cao đề nghị nâng hệ số phụ cấp của phó viện trưởng Viện KSND tối cao từ 1,30 lên 1,40.
Lương phó viện trưởng viện kiểm sát cao hơn phó thủ tướng?

Ngày 7-7, Ủy ban Tư pháp đã họp phiên toàn thể thẩm tra một số tờ trình của Viện KSND tối cao về chế độ lương, phụ cấp, trang phục và kiện toàn bộ máy.

Với lý do hoạt động đặc thù của cơ quan tư pháp, Viện KSND tối cao đề nghị nâng hệ số phụ cấp của phó viện trưởng Viện KSND tối cao từ 1,30 lên 1,40; vụ trưởng vụ nghiệp vụ và tương đương từ 1,05 lên 1,10.

Nhiều chức danh khác trong hệ thống ngành kiểm sát ở các cấp cũng được đề nghị tăng hệ số phụ cấp chức vụ. Viện KSND tối cao cũng đề nghị được áp dụng hai bậc lương 8,80 và 9,40 (tương đương thứ trưởng) đối với kiểm sát viên Viện KSND tối cao.

Tuy nhiên, đề xuất trên đây không nhận được sự đồng tình của các bộ, ngành thuộc Chính phủ.

Trong văn bản gửi đến Ủy ban Tư pháp, Bộ Nội vụ cho biết theo quy định hiện hành thì kiểm sát viên Viện KSND tối cao có sáu bậc lương từ 6,20 đến 8,0 (bằng với hệ số lương của chuyên viên cao cấp, bác sĩ cao cấp, giảng viên cao cấp…) và hưởng hệ số trách nhiệm theo nghề 20% cộng với phụ cấp thâm niên nghề.

“Nếu quy định kiểm sát viên Viện KSND tối cao có hai bậc lương 8,80 và 9,40 thì chức danh phó viện trưởng Viện KSND tối cao khi được xếp bậc hai hệ số lương 9,40 cộng với chức vụ lãnh đạo hiện hành 1,3 thì có tổng hệ số lương là 10,7, cao hơn hệ số lương 10,4 của phó chủ tịch Quốc hội, phó thủ tướng Chính phủ” - văn bản của Bộ Nội vụ so sánh.

Quan điểm của Bộ Nội vụ là trong khi chưa cải cách tiền lương thì cần áp dụng quy định như cũ để đảm bảo tính đồng bộ, tương quan trong hệ thống chính trị.

“Tôi nhận lương với hệ số 10,4 trong suốt 12 năm qua có sao đâu” - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho biết.

Do thiếu cơ sở thuyết phục nên Ủy ban Tư pháp đã tạm thời gác lại, chưa thẩm tra các đề nghị trên đây của Viện KSND tối cao.

Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp cũng không đồng tình với các đề nghị thay đổi trang phục của ngành kiểm sát.

Viện KSND tối cao cho rằng “màu sắc trang phục thường dùng và bộ lễ phục chưa thật phù hợp, chưa thể hiện được màu sắc đặc thù của ngành KSND”.

Tuy nhiên, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết bộ trang phục, phù hiệu của ngành kiểm sát mới thay đổi năm 2012 và lúc đó trình bày của chính lãnh đạo ngành này nói rằng trang phục hiện nay là hợp lý.

 Theo Tuổi trẻ