Luật An ninh mạng không được chồng chéo phạm vi điều chỉnh với các luật khác

Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật An ninh mạng đảm bảo chất lượng, tính khả thi, thống nhất với hệ thống pháp luật, không chồng chéo, trùng lắp phạm vi điều chỉnh với các đạo luật, dự án luật khác có liên quan.
Theo chỉ đạo của Chính phủ với dự án Luật An ninh mạng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền quyết định tình huống khẩn cấp về an ninh mạng (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Theo chỉ đạo của Chính phủ với dự án Luật An ninh mạng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền quyết định tình huống khẩn cấp về an ninh mạng (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 9/8, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 75 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã có chỉ đạo về dự án Luật An ninh mạng.

Theo Nghị quyết 75, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ TT&TT, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý dự án Luật này bảo đảm chất lượng tính khả thi, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi điều chỉnh với các đạo luật và dự án Luật khác có liên quan.

Nghị quyết 75 cũng nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền quyết định tình huống khẩn cấp về an ninh mạng. Bộ Công an hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

Dự án Luật An ninh mạng sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2017), trình thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (dự kiến diễn ra vào tháng 5/2018).

Trong thời gian 2 tháng, từ ngày 6/8 đến ngày 8/8/2017, dự thảo Luật An ninh mạng do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (Chinhphu.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an (Bocongan.gov.vn; mps.gov.vn) để lấy ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp.

Dự thảo Luật An ninh mạng tại thời điểm lấy ý kiến đóng góp gồm có 6 Chương, 64 Điều quy định về nguyên tắc, biện pháp, nội dung công tác an ninh mạng, hoạt động bảo đảm triển khai công tác an ninh mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng không gian mạng và bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng áp dụng các quy định tại Luật An ninh mạng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng không gian mạng và bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo ICTNews
http://ictnews.vn/thoi-su/luat-an-ninh-mang-khong-duoc-chong-cheo-pham-vi-dieu-chinh-voi-cac-luat-khac-157436.ict