Lễ công bố quyết định ông Trương Quang Nghĩa làm Bí thư Đà Nẵng (video)

Ngồi cạnh ông Nguyễn Xuân Anh, ông Trương Quang Nghĩa chăm chú nghe quyết định phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Theo VnE

https://video.vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/le-cong-bo-quyet-dinh-ong-truong-quang-nghia-lam-bi-thu-da-nang-3652344.html?vn_source=box-Topstory&vn_medium=ho&vn_campaign=vn