Lấy ý kiến Dự thảo hợp nhất nhất 3 văn phòng: VP ĐBQH, VP HĐND, VP UBND

VietTimes -- Sáng 27/7, tại Đà Nẵng, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Đề án thực hiện thí điểm Hợp nhất Văn phòng đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh, TP trực thuộc TƯ.
Sáng 27/7, tại Đà Nẵng, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Đề án thực hiện thí điểm Hợp nhất Văn phòng đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh, TP trực thuộc TƯ.
Sáng 27/7, tại Đà Nẵng, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Đề án thực hiện thí điểm Hợp nhất Văn phòng đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh, TP trực thuộc TƯ.

Sự kiện do Văn phòng Quốc hội tổ chức, dưới dự chủ trì của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, cùng sự tham dự của đại diện của Văn phòng đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố tại khu vực miền Trung-Tây nguyên.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, việc thí điểm hợp nhất 3 văn phòng nhằm giảm đầu mối, giảm biên chế và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ ở khối văn phòng tại các địa phương; Góp phần thiết lập bộ máy giúp việc chung cho đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan này trong giai đoạn hiện nay.

Kết quả của việc thí điểm hợp nhất các văn phòng tại một số địa phương trong cả nước sẽ là cơ sở để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hơn đối với các Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến Đề án như: Tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng chung; Cơ cấu, tổ chức, biên chế của văn phòng chung; Phương thức hoạt động và mối quan hệ công tác của Văn phòng chung; Các điều kiện để đảm bảo hoạt động của Văn phòng chung; Thời gian thực hiện thí điểm; Nguyên tắc lựa chọn, đề xuất cơ cấu, số lượng địa phương tham gia thí điểm; Những điểm cần lưu ý khi thực hiện hợp nhất 3 văn phòng gắn với đặc thì địa phương nếu có.

Sự kiện do Văn phòng Quốc hội tổ chức, dưới dự chủ trì của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, cùng sự tham dự của đại diện của Văn phòng đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố tại khu vực miền Trung-Tây nguyên.
 Sự kiện do Văn phòng Quốc hội tổ chức, dưới dự chủ trì của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, cùng sự tham dự của đại diện của Văn phòng đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố tại khu vực miền Trung-Tây nguyên.


Phát biểu tại Hội nghị, đa số các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo Đề án, nhưng lưu ý việc hợp nhất cần đảm bảo yêu cầu thực tiễn, bảo đảm được việc nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu, phục vụ của văn phòng. Nhất là việc hợp nhất phải đảm bảo rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của văn phòng chung sau khi hợp nhất để phục vụ tốt nhiệm vụ của các cơ quan; tránh việc hợp nhất theo kiểu sáp nhập cơ học,…/.