Lãnh đạo Sacombank xin giảm nửa tiền thù lao trong năm 2016

VietTimes -- HĐQT Sacombank cho rằng năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu sau sáp nhập, cạnh tranh giữa các NH gay gắt, khối lượng và áp lực công tác quản trị NH là tương đối lớn…nên chỉ trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động bằng 50% mức chi của năm 2015.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông(ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2015, 2016.

Trong dự thảo nêu trên, HĐQT Sacombank dự kiến báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của BKS, HĐQT năm 2015 và 2016.

Theo tờ trình này, mức thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và BKS thực tế của Sacombank trong năm 2015 là 39,9 tỷ đồng nhỏ hơn con số 40 tỷ đồng được ĐHĐCĐ phê duyệt trước đó.

Vì vậy, HĐQT Sacombank dự kiến sẽ báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua phương án trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 bằng 50% mức chi năm 2015. Cụ thể, tờ trình này nêu rõ: “Năm 2016, vì lý do khách quan, Sacombank chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nên mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 chưa được trình để Đại hội đồng cổ đông phê duyệt”

Lãnh đạo Sacombank đánh giá, năm 2016 là năm đầu tiên NH từng bước triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu sau sáp nhập, với mục tiêu ổn định và tăng trưởng hoạt động kinh doanh trong bối cảnh hệ thống mạng lưới sau sáp nhập được mở rộng, cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, vì vậy, khối lượng và áp lực công việc trong công tác quản trị ngân hàng diễn ra tương đối lớn.

“Vì lẽ đó, HĐQT dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 bằng 50% mức chi của năm 2015 tương ứng với số tiền là 20 tỷ đồng” – tờ trình của HĐQT Sacombank nhấn mạnh.

Được biết, Sacombank sẽ chính thức tổ chức ĐHĐCĐ thương niên cho năm tài chính 2015,2016 vào ngày 30/6/2017 tại Trung tâm hội nghị White Place, TP. HCM. Trước đó, nhà băng này đã có 2 lần dự tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào cuối tháng 4 và tháng 5/2017 nhưng phải hoãn lại vì chưa xắp xếp được nhân sự.