Lãi 595 tỉ đồng từ bán cổ phiếu NBB, vì sao CII vẫn lỗ đậm quý 4/2021?

VietTimes – Việc bán ra 25,4 triệu cổ phiếu NBB, giúp CII có lợi nhuận khoảng 595 tỉ đồng, song không được hạch toán vào lợi nhuận hợp nhất.

Lãi 595 tỉ đồng từ bán cổ phiếu NBB, vì sao CII vẫn lỗ đậm quý 4/2021?

Lãi 595 tỉ đồng từ bán cổ phiếu NBB, vì sao CII vẫn lỗ đậm quý 4/2021?

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp. HCM (Mã CK: CII) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt 660,6 tỉ đồng, chưa bằng 1/3 so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu giảm mạnh, trong khi chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp có xu hướng tăng, khiến CII báo lỗ sau thuế 372 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt âm 375 tỉ đồng (cùng kỳ năm trước âm 31,28 tỉ đồng).

Luỹ kế cả năm 2021, CII báo lỗ sau thuế 246,5 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước báo lãi 472 tỉ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, việc giãn cách xã hội kéo dài trong nửa sau năm 2021 đã khiến doanh thu sụt giảm mạnh. Hai mảng doanh thu chính là thu phí giao thông và bất động sản của CII bị ảnh hưởng nặng nề.

CII cũng cho rằng, kết quả kinh doanh hợp nhất nêu trên vẫn chưa thể hiện đầy đủ các khoản lợi nhuận mà công ty đã thu thực tế trong năm, chủ yếu là khoản thu từ việc thoái vốn đầu tư cổ phần tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã CK: NBB).

Theo CII, công ty đã thoái thành công 25,4 triệu cổ phiếu NBB và thu về số tiền hơn 1.000 tỉ đồng. Đồng thời, CII cũng ghi nhận khoản lợi nhuận 595 tỉ đồng từ việc thoái vốn trên báo cáo tài chính riêng. Tuy nhiên, do NBB vẫn là công ty con của CII, nên khoản lợi nhuận này không được hạch toán vào lợi nhuận hợp nhất mà ghi tăng trực tiếp vào lợi nhuận chưa phân phối (trên bảng cân đối kế toán).

Theo ghi nhận của VietTimes, trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021, CII ghi nhận tăng 466,2 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ lãi khi thay đổi tỉ lệ sở hữu trong công ty con.

Được biết, NBB trở thành công ty con của CII từ tháng 4/2019 hậu giao dịch mua cổ phiếu quỹ dẫn đến thay đổi tỉ lệ quyền biểu quyết của các cổ đông. CII liên tục tăng tỉ lệ sở hữu tại NBB trong giai đoạn 2019 – 2020, trước khi thoái bớt vốn trong năm 2021. Tại thời điểm cuối năm ngoái, CII chỉ còn nắm giữ 65,32% tỉ lệ lợi ích tại NBB.

Hoạt động tài chính thường mang lại những khoản lợi nhuận bất thường cho CII khi lĩnh vực kinh doanh chính gặp khó khăn.

Năm 2017, CII hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế chỉ sau 6 tháng đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là do CII ghi nhận khoản lãi từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào các công ty con như CTCP Đầu tư Cầu đường CII (Mã CK: LGC) và VPII. Lưu ý rằng, khoản lãi này không được dùng để chia cổ tức./.