Kon Tum có Chủ tịch tỉnh mới

Ông Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.
Ông Nguyễn Văn Hùng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (trái) và ông Đào Xuân Quí, tân Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (phải)
Ông Nguyễn Văn Hùng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (trái) và ông Đào Xuân Quí, tân Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (phải)

 Ban Tổ chức Trung ương vừa công bố và trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nhiệm kỳ 2010- 2015.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Kon Tum khóa X (nhiệm kỳ 2011-2016) đã tổ chức Kỳ họp bất thường để kiện toàn tổ chức HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Theo đó, với hình thức bỏ phiếu kín, 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 thay cho ông Hà Ban, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ Phó Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng thời, bầu ông Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh thay cho ông Nguyễn Văn Hùng.

Theo Bizlive