Kinh hoàng “nhà nước Hồi giáo” huấn luyện chiến binh thánh chiến

Được sự hậu thuẫn của nhiều thế lực, tổ chức IS tỏ ra rất có bài bản trong huấn luyện chiến binh thánh chiến, bao gồm cả huấn luyện phụ nữ và trẻ em (đến 6 tuổi) trở thành các Jihad sẵn sàng cho các cuộc tấn công khủng bố, bao gồm cả tấn công tự sát
Kinh hoàng “nhà nước Hồi giáo” huấn luyện chiến binh thánh chiến
Theo QPAN