Không hoàn trả phí bảo trì đường bộ với xe máy

Liên quan đến kiến nghị dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với bà Ngô Bích Thủy, Phó chánh văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ TƯ.
Không hoàn trả phí bảo trì đường bộ với xe máy

Trong quá trình triển khai có một số vướng mắc. Thứ nhất, công tác tuyên truyền chưa cao nên một bộ phận người dân chưa ý thức chấp hành công tác nộp phí. Thứ hai, sau khi thống kê công tác thu, năm 2013 và 2014 mới đạt được 21%, 6 tháng đầu năm 2015 mới đạt 6,7%. Chế tài xử phạt theo Thông tư 133 còn hạn chế do cơ quan xử phạt là cơ quan của thuế, chính quyền địa phương chứ không phải cơ quan công an.

Mặt khác, do triển khai công tác của các địa phương chưa đồng bộ, mức thu chưa thống nhất và việc triển khai của các địa phương chưa hiệu quả.

Với số tiền đã thu được trong thời gian qua, Quỹ bảo trì đường bộ sẽ xử lý như thế nào?

Số tiền đã thu được trong thời gian qua, toàn bộ các địa phương thu được đã nộp vào ngân sách địa phương để hòa cùng ngân sách địa phương bảo trì đường bộ cũng như xây dựng giao thông nông thôn mới. Toàn bộ số tiền thu phí từ thời gian qua không hoàn trả lại.

Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi!

Theo VTV