“Khách sạn di động” bọc thép của Tổng thống Mỹ Obama

VietTimes -- Tổng thống Mỹ Barack Obama có nhiều lựa chọn để đi lại như Air Force One (chuyên cơ đi đường xa), Marine One (trực thăng chuyên cơ) và Cadillac One (xe hơi đặc chủng). Còn phải kể tới Ground Force One, chiếc xe buýt bọc thép mới được bổ sung vào đội xe Nhà Trắng.

Chiếc xe buýt bọc thép mới của ông Obama

Chiếc xe buýt bọc thép mới của ông Obama

Dưới đây là một số hình ảnh về “Khách sạn di động” bọc thép của ông Obama:

“Khách sạn di động” bọc thép của Tổng thống Mỹ Obama ảnh 1
“Khách sạn di động” bọc thép của Tổng thống Mỹ Obama ảnh 2
“Khách sạn di động” bọc thép của Tổng thống Mỹ Obama ảnh 3
“Khách sạn di động” bọc thép của Tổng thống Mỹ Obama ảnh 4
“Khách sạn di động” bọc thép của Tổng thống Mỹ Obama ảnh 5
“Khách sạn di động” bọc thép của Tổng thống Mỹ Obama ảnh 6
“Khách sạn di động” bọc thép của Tổng thống Mỹ Obama ảnh 7
“Khách sạn di động” bọc thép của Tổng thống Mỹ Obama ảnh 8
“Khách sạn di động” bọc thép của Tổng thống Mỹ Obama ảnh 9
“Khách sạn di động” bọc thép của Tổng thống Mỹ Obama ảnh 10
“Khách sạn di động” bọc thép của Tổng thống Mỹ Obama ảnh 11
“Khách sạn di động” bọc thép của Tổng thống Mỹ Obama ảnh 12

T.N